kunta

Yrityshaku.fi


Valtakunnallinen tietopankki suomalaisista yrityksistä ja palveluista! Yrityshaku-yritystietokanta täydentyy päivittäin sadoilla yritysten tiedoilla. Yrityshaku -yritystietokannasta voit etsiä sinua kiinnostavia yrityksiä, yhteisöjä ja palveluja helposti sijaintikunnan, toimialan tai hakusanan perusteella.

Yrityshaku on nopeasti laajeneva, dynaaminen tietokanta, jonka päivittäinen käyttäjämäärä on voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä tietokannassa on jo mukana lähes 300 000 yritystä.

Väkiluku: 565 911 (2007)
Pinta-ala:686 km2, josta vettä 500 km2 (meri)
Perustettu: 1550
Veroprosentti: 17,50 %

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Suomen suurin kaupunki.
Se sijaitsee Etelä-Suomessa Suomenlahden rannalla.
Helsingin rajanaapureita ovat pohjoisessa ja idässä Vantaa ja lännessä Espoo.
Helsinki muodostaa osan noin miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutua.

Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13
Postiosoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. (09) 310 1641
Fax. (09) 655 783
Kotisivu: www.hel.fi
 

Tekniset palvelut

Rakennusvirasto
PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki
Puhelin (09) 310 1661
Faksi (09) 310 38 655

Arkkitehtuuriosasto
Kasarmikatu 21, PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 38 290
faksi (09) 310 38 344
sähköposti hkr.arkkitehtuuriosasto@hel.fi
www.hkr.hel.fi/arkkitehtuuri

Hallinto-Osasto
Kasarmikatu 21, PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 38 394
faksi (09) 310 38 361
sähköposti hkr.kirjaamo@hel.fi

Hkr-Rakennuttaja
Kasarmikatu 21, PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 38 251
faksi (09) 310 38 325
www.hkr.hel.fi/hkr-rakennuttaja

Hkr-Tekniikka
Vihdintie 19, PL 1600 00099 Helsingin Kaupunki
puhelinvaihde (09) 310 1661
sähköposti hkr.tekniikka@hel.fi
www.hkr.hel.fi/hkr-tekniikka

Hkr-Ympäristötuotanto
Kasarmikatu 21, PL 1550, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 38 244
faksi (09) 310 38 288
www.hkr.hel.fi/hkr-ymparistotuotanto

Katu- ja puisto-osasto
Kasarmikatu 21, PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 38 372
faksi (09) 310 38 374

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontavirasto
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13, 00530 HELSINKI
Postioisoite: PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Vaihde: 310 2611
Telefax: 310 26206
Internet: http://www.rakvv.hel.fi
e-mail: rakennusvalvonta@hel.fi

Kaavoitus

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja
Kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kansakoulukatu 3, Helsinki 10
Vaihde: 310 1673, faksi: 310 37409
kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Vesihuolto

Helsingin Vesi
PL 1100, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09-310 1681 (vaihde)
Fax. 09-3103 3001
helsingin.vesi@hel.fi

Jätehuolto

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 521, 00521 Helsinki

Puh. (09) 156 11
Faksi (09) 156 1369
ytv@ytv.fi

Ympäristöpalvelut

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Käyntiosoite: Helsinginkatu 24, Helsinki 53
Postiosoite: PL 500, 00099 Helsingin kaupunki
Puh.  (09) 310 1635